Sức mạnh kỹ thuật

Công nghệ, sản xuất và thử nghiệm

Công ty chúng tôi mạnh về công nghệ và khả năng nghiên cứu và phát triển xuất sắc.Từ thiết kế khuôn mẫu đến sản xuất thử nghiệm, chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt nhất theo yêu cầu của khách hàng.Công ty có đầy đủ các thiết bị kiểm tra tiên tiến và thiết bị R & D.Nó bao gồm hơn 20 bộ máy và dụng cụ thử nghiệm, chẳng hạn như Máy kiểm tra độ bền ngọn lửa, Dụng cụ báo chí, Máy kiểm tra hiện tại, Máy kiểm tra phun muối, Máy thử nhiệt độ cao, v.v.

Công nghệ (1)
Công nghệ (2)
Công nghệ (3)
Công nghệ (4)
Công nghệ (5)
Công nghệ (8)
Công nghệ (6)
Công nghệ (9)
Công nghệ (7)
Công nghệ (10)